هدف از ارائه سرویس های مبتنی بر IVR، معرفی و پیاده سازی خدمات گویای هوشمند بر بستر تلفن همراه  می باشد.

شرکت ویرا ارتباط گستر ایرانیان  با فراهم سازی بستری مناسب برای مشترکین تلفن همراه امکان برقراری تماس صوتی با کسر هزینه از مخاطب  برای شرکت ها و سازمان های تولید کننده محتوا فعالیت می کند.

صاحبان محتوای صوتی، کسانی که تمایل دارند محتویات صوتی آموزنده، جذاب و سرگرم کننده خود را به متقاضیان ارائه دهندمی توانند با فعالسازی سرویس پاسخگوی صوتی  و دریافت یک شماره 8 رقمی با پیش شماره ***99221 این امکان رابرای سازمان و شرکت خود فعال کنند.

و پس از دریافت مجوز ارشاد برای محتوای صوتی خود، آن را از طریق زیرساخت های شرکت ویرا ارتباط گستر ایرانیان در اختیار کاربران خود قرار دهند. این محتویات صوتی می توانند شامل قصه های کوتاه، فال حافظ، استخاره و … باشند
لذا به محض تماس با شماره مذکور، محتوای صوتی برای تماس گیرنده پخش خواهد شد.