خدمات ارزش افزوده تلفن همراه يا Value Added Servic که به اختصار به آن VAS گفته مي‌شود، از جديدترين پارامترهاي نوين صنعت مخابرات مي‌باشد که در عين اينکه براي مصرف‌کنندگان تلفن‌ هاي همراه سود بسياري دارد، درآمدزايي فراواني براي اپراتورهاي تلفن همراه نيز دارد و قدرت و پتانسيل بالايي براي ايجاد کسب و کار در تمامي زمينه‌ها را دارا است.
حتما برای شما هم پیش آمده است که پیامکهایی با موضوعاتی شبیه به (هم بازی و هم جایزه برای اهالی هنر و دوستداران فیلم ،موسیقی و تئاتر با ارسال عدد 8)
به این نوع سرویسها خدمات ارزش افزوده می گویند که باعث می شود شما به ارسال کد محصول مورد نظر خود بپردازید ومحتوای مورد نیاز خود را از آن شرکت خاص دریافت نمایید. از طریق این نوع خدمات امکان درآمد زایی برای اپراتور و تولیدکننده ایده وجود خواهد داشت.